Η Εταιρεία μας

Σ&Κ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

 

Η εταιρεία Σ&Κ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2002 και έχει την έδρα της στους Καλιάνους Κορινθίας.

Πατροπαράδοτα, με πείσμα και μεράκι δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας νωπού κρέατος, της εμπορίας και εκτροφής ζώντων ζώων.

 

Τα κυρία προϊόντα της, είναι το αρνί και το κατσίκι, άμεσα συνδεδεμένα με την παραδοσιακή ελληνική  κτηνοτροφία, προσδίδοντας απολυτό σεβασμό στο προϊόν και στο περιβάλλον του.

 

Τα ζώα προέρχονται από διαφορετικά συστήματα εκτροφής. Τόσο η εντατική ή ημιεντατική εκτροφή άλλα και το ποιμενικό μετακινούμενο σύστημα εκτροφής, που αξιοποιούν τους φυσικούς λειμώνες και βοσκότοπους, προσφέρουν κρέατα υψηλής ποιότητας.

 

Σε απόλυτα φυσικό περιβάλλον και  αξιοποιώντας του φυσικούς πόρους τις περιοχής, η εταιρεία διατηρεί σταυλικές εγκαταστάσεις εξασφαλίζοντας τις ικανοποιητικές συνθήκες που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την καλή υγεία των ζώων εφαρμόζοντας εντατικό σύστημα εκτροφής, με σκοπό την εξασφάλιση των ποιοτικών και των ποσοτικών  αναγκών  για το πελατολόγιο της.

Οι σταθεροί δεσμοί, με τα δίκτυα πελατών και προμηθευτών  είναι αυτό που ως σήμερα δίνει την δύναμη στην εταιρεία να κινείται  με σταθερότητα στην εγχώρια αγορά κρέατος άλλα και με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.